پاورپوئینتگردشگری کشاورزی و تاثیران درتوسعه کشاورزی و صنایع روستایی

پاورپوئینتگردشگری کشاورزی و تاثیران درتوسعه کشاورزی و صنایع روستایی
ارتقای گردشگری روستایی, توسعه روستایی, راهبرد گردشگری کشاورزی, کارآفرینی درگردشگری کشاورزی, مزارع کشاورزی

رفتن به سایت اصلی

پاورپوئینت”گردشگری کشاورزی و تاثیران درتوسعه کشاورزی و صنایع روستایی
توسعه روستایی علیرغم تمام کوششها و تلاشها، آنچنان ک باید و شاید با موفقیت همراه نبوده و راهبردهای گذشت نتوانست اند مسایلی نظیر فقر، اشتغال و پایداری را رفع نمایند. از طرف دیگر، چالشهای روزافزون رودرروی کشاورزی نظیر قیمتهای پایین کالاهای کشاورزی، افزایش هزینه های تولید، فشارهای زیست محیطی، تغییرات آب و هوا، جهانی سازی، صنعتی شدن، نبود برنام های دولتی حمایت کننده از کشاورزی و نوسان بازارهای کالاهای کشاورزی، درآمد کشاورزان خرده پا را روز بخه روز کاهش می دهند.گردشگری کشاورزی از جمله راهبردهایی است که در چند دهه اخیر برای متنوع ساختن اقتصاد روستایی و توسعه پایدار روستایی مطرح شده است. اکثر کشورهای جهان این نوع گردشگری را به عنوان راهبردی نوین برای توسعه اجتماعی-اقتصادی، احیا و بازسازی نواحی روستایی مد نظر قرار داده اند .این امر بویژه در کشورها و مناطقی که گزینه های محدودی برای توسعه دارند، بیشتر مورد توجه قرار گرفت است. در اقتصاد ایران نیز گردشگری روستایی می تواندبا توجه به گوناگونی محیطی و مزیتهای نسبی موجود در آن به عنوان یکی از عرصه های تنوع بخشی به اقتصاد روستایی مد نظرقرارگیرد. در شرایطی که بسیاری از فعالیتهای اقتصاد روستایی و سطح درآمد کشاورزی، طی دهه های اخیر دچار افول شدید شده و افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه خروج نسل جوان و تحصیل کرده از جامع روستایی، توسعه روستاها را با مخاطره انداخته است، اگر توسعه گردشگری بطور کامل در نواحی روستایی طرح ریزی شود، میتوان تا حدودی این مناطق را از رکود و انزوا خارج کرد و موج تنوع فرهنگی و گسترش توسع روستایی و کشاورزی شد. اما گردشگری بطور عام و گردشگری کشاورزی بطور خاص به علت وجود تقاضاهای جدید گردشگران و نیاز به تنوع محصولات و خدمات گردش گری، زمینه ای برای توسعه ی کسب و کارها، بویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط و توسعه ی کارآفرینی فراهم می آورد. به همین علت امروزه کارآفرینی در گردشگری روستایی و کشاورزی اهمیت روزافزونی یافت و به عنوان نیروی محرک این صنعت مورد توجه قرار گرفت است.

 • مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی

  مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی اقلیم, بروز, پیشینه, تصادفات, دانلود مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی, در, رانندگی, عوامل, مبانی, مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز…

 • تحقیق در مورد گزارش فنی Grid Computing 79 ص

  تحقیق در مورد گزارش فنی Grid Computing 79 ص 79, Computing, Grid, تحقیق, تحقیق در مورد گزارش فنی Grid Computing 79 ص, دانلود تحقیق در مورد گزارش فنی Grid Computing 79 ص, ص, فنی, گزارش, گزارش فنی Grid Computing 79…

 • تحقیق در مورد محمد خیابانی 15 ص

  تحقیق در مورد محمد خیابانی 15 ص 15), تحقیق, تحقیق در مورد محمد خیابانی 15 ص, خیابانی, دانلود تحقیق در مورد محمد خیابانی 15 ص, ص, محمد, محمد خیابانی 15 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد محمد…

 • تحقیق در مورد سيستم ريسندگي 67ص

  تحقیق در مورد سيستم ريسندگي 67ص 67ص, تحقیق, تحقیق در مورد سيستم ريسندگي 67ص, دانلود تحقیق در مورد سيستم ريسندگي 67ص, ريسندگي, سيستم, سيستم ريسندگي 67ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سيستم ريسندگي 67ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد موقعيت جغرافيايي استان سيستان و بلوچستان

  تحقیق در مورد موقعيت جغرافيايي استان سيستان و بلوچستان استان, بلوچستان, تحقیق, تحقیق در مورد موقعيت جغرافيايي استان سيستان و بلوچستان, جغرافيايي, دانلود تحقیق در مورد موقعيت جغرافيايي عربستان و اوضاع اجتماعي سياسي آن پيش از اسلام, سيستان, مورد, موقعيت,…