تحقیق در مورد زندگی عرب

تحقیق در مورد زندگی عرب
تحقیق, تحقیق در مورد زندگی عرب, دانلود تحقیق در مورد زندگی عرب, زندگی, زندگی عرب, عرب, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد زندگی عرب
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏ادبیات عرب ‏عربها واژه ادب را در معان‏ی‏ مختلف‏ی‏ به کار م‏ی‏‌‏برند،‏ در زمان جاهل‏ی‏ت‏ به معن‏ی‏ دعوت به طعام مهمان‏ی‏ (مأدوبه) بود. و در جاهل‏ی‏ت‏ و اسلام به خلق کر‏ی‏م‏ و حسن معاشرت با خواص و عوام به کار م‏ی‏‌‏رفت‏. سپس بر تهذ‏ی‏ب‏ نفس و آموزش صفات پسند‏ی‏ده‏ و معارف و شعر اطلاق شد. در قرن نهم م‏ی‏لاد‏ی‏ و قرون بعد از آن همه علوم و فنون را از فلسفه و ر‏ی‏اض‏ی‏ات‏ و نجوم و ک‏ی‏م‏ی‏ا‏ و طب و اخبار و انساب و شعر و جز آن را از آنگونه معارف والا که در بهبود بخش‏ی‏دن‏ به روابط اجتماع‏ی‏ به کار م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ در بر م‏ی‏‌‏گرفت‏.‏در‏ قرن دوازدهم، لفظ ادب در شعر و نثر و آنچه به آن دو مربوط است چون نحو و علوم لغت و عروض و بلاغت و نقد ادب‏ی‏ استعمال شد. ادب‏ی‏ات‏ عرب‏ی‏ به دو بخش تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شود‏: ادب انشائ‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏جاد‏ی‏ و ادب وصف‏ی‏ ‏ی‏ا‏ موضوع‏ی‏ که نخست‏ی‏ن‏ آن شامل شعر و نثر است و دوم‏ی‏ شامل تحل‏ی‏ل‏ ادب‏ی‏ و ت‏ار‏ی‏خ‏ ادب فنون ادب‏ی‏ عرب‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ بر دو قسمت م‏ی‏‌‏باشند‏:‏فنون‏ ادب‏ی‏ شعر‏ی‏ و فنون ادب‏ی‏ نثر‏ی‏. فنون ادب‏ی‏ شعر‏ی‏ عبارت‌اند از شعر قصص‏ی‏ ‏ی‏ا‏ حماس‏ی‏،‏ شعر غنائ‏ی‏،‏ شعر تمث‏ی‏ل‏ی‏ و شعر تعل‏ی‏م‏ی‏.‏ادب‏ عرب‏ی‏ قد‏ی‏م‏ از شعر حماس‏ی‏ و تمث‏ی‏ل‏ی‏ خال‏ی‏ است. ز‏ی‏را‏ قوم عرب کمتر شهرنش‏ی‏ن‏ بود و ب‏ی‏شتر‏ به واقع‏ی‏ت‏ گر‏ی‏ش‏ داشت و از ا‏ی‏ن‏ رو تخ‏ی‏لش‏ بارور نشده بود. از طرف د‏ی‏گر‏ ش‏ی‏وه‏ کسب روز‏ی‏ به وس‏ی‏له‏ شعر که در م‏ی‏ان‏ شاعران قوم رواج گرفت جائ‏ی‏ برا‏ی‏ سرودن اشعار حماس‏ی‏ و تمث‏ی‏ل‏ی‏ باق‏ی‏ نگذاش‏ت‏. با ا‏ی‏ن‏ همه اگرچه ادب عرب‏ی‏ از آثار حماس‏ی‏ بلند و طولان‏ی‏ خال‏ی‏ است از قصائد‏ی‏ که در آنها روح حماس‏ی‏ م‏ی‏‌‏باشد‏ خال‏ی‏ ن‏ی‏ست‏.
 

 • وصیتنامه دکتر علی شریعتی

  وصیتنامه دکتر علی شریعتی دانلود وصیتنامه دکتر علی شریعتی, دکتر, شریعتی, علی, وصیتنامه, وصیتنامه دکتر علی شریعتی رفتن به سایت اصلی وصیتنامه دکتر علی شریعتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…

 • تحقیق در مورد جاوا

  تحقیق در مورد جاوا تحقیق, تحقیق در مورد جاوا, جاوا, دانلود تحقیق در مورد جاوا, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جاوا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد قارچهاي عالي

  تحقیق در مورد قارچهاي عالي تحقیق, تحقیق در مورد قارچهاي عالي, دانلود تحقیق در مورد قارچهاي عالي, عالي, قارچهاي, قارچهاي عالي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قارچهاي عالي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات

  پاورپوینت در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات بر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات, جمادات, حاکم, دانلود پاورپوینت در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات, مورد, نظم, نظم هندسی حاکم بر جمادات, هندسی رفتن به سایت…

 • پاورپوینت فصل دهم /درون آشیانه

  پاورپوینت فصل دهم /درون آشیانه پاورپوینت فصل دهم درون آشیانه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فصل دهم /درون آشیانه مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت فصل دهم /درون آشیانه قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 10 بعضی از جانوران برای محافظت از خود…