تحقیق در مورد زندگی عرب

تحقیق در مورد زندگی عرب
تحقیق, تحقیق در مورد زندگی عرب, دانلود تحقیق در مورد زندگی عرب, زندگی, زندگی عرب, عرب, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد زندگی عرب
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏ادبیات عرب ‏عربها واژه ادب را در معان‏ی‏ مختلف‏ی‏ به کار م‏ی‏‌‏برند،‏ در زمان جاهل‏ی‏ت‏ به معن‏ی‏ دعوت به طعام مهمان‏ی‏ (مأدوبه) بود. و در جاهل‏ی‏ت‏ و اسلام به خلق کر‏ی‏م‏ و حسن معاشرت با خواص و عوام به کار م‏ی‏‌‏رفت‏. سپس بر تهذ‏ی‏ب‏ نفس و آموزش صفات پسند‏ی‏ده‏ و معارف و شعر اطلاق شد. در قرن نهم م‏ی‏لاد‏ی‏ و قرون بعد از آن همه علوم و فنون را از فلسفه و ر‏ی‏اض‏ی‏ات‏ و نجوم و ک‏ی‏م‏ی‏ا‏ و طب و اخبار و انساب و شعر و جز آن را از آنگونه معارف والا که در بهبود بخش‏ی‏دن‏ به روابط اجتماع‏ی‏ به کار م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ در بر م‏ی‏‌‏گرفت‏.‏در‏ قرن دوازدهم، لفظ ادب در شعر و نثر و آنچه به آن دو مربوط است چون نحو و علوم لغت و عروض و بلاغت و نقد ادب‏ی‏ استعمال شد. ادب‏ی‏ات‏ عرب‏ی‏ به دو بخش تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شود‏: ادب انشائ‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏جاد‏ی‏ و ادب وصف‏ی‏ ‏ی‏ا‏ موضوع‏ی‏ که نخست‏ی‏ن‏ آن شامل شعر و نثر است و دوم‏ی‏ شامل تحل‏ی‏ل‏ ادب‏ی‏ و ت‏ار‏ی‏خ‏ ادب فنون ادب‏ی‏ عرب‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ بر دو قسمت م‏ی‏‌‏باشند‏:‏فنون‏ ادب‏ی‏ شعر‏ی‏ و فنون ادب‏ی‏ نثر‏ی‏. فنون ادب‏ی‏ شعر‏ی‏ عبارت‌اند از شعر قصص‏ی‏ ‏ی‏ا‏ حماس‏ی‏،‏ شعر غنائ‏ی‏،‏ شعر تمث‏ی‏ل‏ی‏ و شعر تعل‏ی‏م‏ی‏.‏ادب‏ عرب‏ی‏ قد‏ی‏م‏ از شعر حماس‏ی‏ و تمث‏ی‏ل‏ی‏ خال‏ی‏ است. ز‏ی‏را‏ قوم عرب کمتر شهرنش‏ی‏ن‏ بود و ب‏ی‏شتر‏ به واقع‏ی‏ت‏ گر‏ی‏ش‏ داشت و از ا‏ی‏ن‏ رو تخ‏ی‏لش‏ بارور نشده بود. از طرف د‏ی‏گر‏ ش‏ی‏وه‏ کسب روز‏ی‏ به وس‏ی‏له‏ شعر که در م‏ی‏ان‏ شاعران قوم رواج گرفت جائ‏ی‏ برا‏ی‏ سرودن اشعار حماس‏ی‏ و تمث‏ی‏ل‏ی‏ باق‏ی‏ نگذاش‏ت‏. با ا‏ی‏ن‏ همه اگرچه ادب عرب‏ی‏ از آثار حماس‏ی‏ بلند و طولان‏ی‏ خال‏ی‏ است از قصائد‏ی‏ که در آنها روح حماس‏ی‏ م‏ی‏‌‏باشد‏ خال‏ی‏ ن‏ی‏ست‏.
 

 • تحقیق در مورد بادام زمینی

  تحقیق در مورد بادام زمینی بادام, بادام زمینی, تحقیق, تحقیق در مورد بادام زمینی, دانلود تحقیق در مورد بادام زمینی, زمینی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بادام زمینی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد استاتیک 28 ص

  تحقیق در مورد استاتیک 28 ص 28, استاتیک, استاتیک 28 ص, تحقیق, تحقیق در مورد استاتیک 28 ص, دانلود تحقیق در مورد استاتیک 28 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد استاتیک 28 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد تاثير شيوه هاي آموزشي بر دانش آموزان

  تحقیق در مورد تاثير شيوه هاي آموزشي بر دانش آموزان آموزان, آموزشي, بر, تاثير, تاثير شيوه هاي آموزشي بر دانش آموزان, تحقیق, تحقیق در مورد تاثير شيوه هاي آموزشي بر دانش آموزان, دانش, دانلود تحقیق در مورد تاثير شيوه هاي…

 • پاورپوینت در مورد کاربرد رنگ ها درايمنی

  پاورپوینت در مورد کاربرد رنگ ها درايمنی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کاربرد رنگ ها درايمنی, دانلود پاورپوینت در مورد کاربرد رنگ ها درايمنی, درايمنی, رنگ, کاربرد, کاربرد رنگ ها درايمنی, مورد, ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کاربرد…

 • تحقیق در مورد حکمت هنر اسلامی

  تحقیق در مورد حکمت هنر اسلامی اسلامی, تحقیق, تحقیق در مورد حکمت هنر اسلامی, حکمت, حکمت هنر اسلامی, دانلود تحقیق در مورد حکمت هنر اسلامی, مورد, هنر رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حکمت هنر اسلامی لینک دانلود و…