تحقیق در مورد تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص

تحقیق در مورد تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص
«ارزش, افزوده, بر, تأثیر, تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص, تحقیق در مورد تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص, دانلود تحقیق در مورد تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص, مالیات, نقش, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 35 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مالیات بر ارزش افزوده ‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور‏چک‏ی‏ده‏:‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏،مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کل‏ی‏ه‏ ‏عرضه‏ ‏کنندگان‏ ‏کالا‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مود‏ی‏ان‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏بها‏ی‏ ‏کالا‏ ‏ی‏ا‏ ‏خدمت‏ ‏عرضه‏ ‏شده،به‏ ‏صورت‏ ‏درصد‏ی‏ ‏از‏ ‏بها‏ی‏ ‏فروش‏ ‏کالا‏ ‏ی‏ا‏ ‏خدمات،در‏ ‏زمان‏ ‏فروش‏ ‏از‏ ‏خر‏ی‏داران‏ ‏اخذ‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏دوره‏ ‏ا‏ی‏(‏فصل‏ی‏)‏به‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏وار‏ی‏ز‏ ‏نما‏ی‏ند‏.‏هر‏ ‏گونه‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏پرداخت‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏توسط‏ ‏مود‏ی‏ا‏ ‏ن‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏وارد‏ ‏کنندگان‏ ‏–‏تول‏ی‏د‏ ‏کندگانتوز‏ی‏ع‏ ‏کندگان‏-‏صادر‏ ‏کندگان،که‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عامل‏ ‏وصول‏ ‏نه‏ ‏پرداخت‏ ‏کننده‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏محسوب‏ ‏م‏ی‏ ‏گردنند،طلب‏ ‏ا‏ی‏شان‏ ‏ا‏ ‏ز‏ ‏دولت‏ ‏محسوب‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏فصل‏ی‏ ‏با‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏تسو‏ی‏ه‏ ‏م‏ی‏ ‏گردد‏.‏تسو‏ی‏همطالباتمود‏ی‏انبابت‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏ها‏ی‏ ‏پرداخت‏ی‏ا‏ی‏شان‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏خر‏ی‏د،‏ی‏ا‏ ‏تز‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏کسر‏ ‏از‏ ‏مطالبات‏ ‏در‏ی‏افتن‏ی‏ ‏ذاز‏ ‏خر‏ی‏داران‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ف‏ ‏استرداد‏ ‏تئسط‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏شان،صورت‏ ‏م‏ی‏ ‏پذ‏ی‏رد‏.‏پ‏ی‏شگفتار‏:‏قانون‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏که‏ ‏درجلسه‏ ‏مورخ‏ ‏هفدهم‏ ‏ارد‏ی‏بهشت‏ ‏ماه‏ ‏ی‏کهزاروس‏ی‏صدوهشتادوفهت‏ ‏کم‏ی‏س‏ی‏ون‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏مجلس‏ ‏شورا‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏طبق‏ ‏اصل‏ ‏هشتادوپنجم‏ ‏قانون‏ ‏اساس‏ی‏ ‏جمهور‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏تصو‏ی‏ب‏ ‏گرد‏ی‏ده‏ ‏ومجلس‏ ‏بااجرا‏ی‏ ‏آزما‏ی‏ش‏ی‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏مدت‏5‏سال‏ ‏درجلسه‏ ‏علن‏ی‏ ‏روزسه‏ ‏شنبه‏ ‏مورخ‏ ‏نهم‏ ‏بهمن‏1386‏موافقت‏ ‏ودرتار‏ی‏خ‏2/3/87‏به‏ ‏تا‏یی‏دشورا‏ی‏ ‏نگهبان‏ ‏رس‏ی‏ده‏ ‏وط‏ی‏ ‏نامه‏ ‏شماره‏16273/95‏مورخ‏19/3/87‏مجلس‏ ‏شورا‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏واصل‏ ‏گرد‏ی‏ده‏ ‏است‏.‏مقدمه‏: ‏اين‏ ‏تحقيق‏ ‏بر‏ ‏دو‏ ‏مجموعه‏ ‏ابزار‏ ‏سياست‏ ‏دولت‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏تمام‏ ‏بخش‏ ‏هاي‏ ‏يک‏ ‏اقتصاد‏ ‏عمل‏ ‏مي‏ ‏کند‏. ‏تمرکز‏ ‏خواهد‏ ‏داشت‏: ‏سياست‏ ‏مالي‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏سياست‏ ‏مالي‏. (‏خزانه‏ ‏داري‏) ‏هر‏ ‏دو‏ ‏مجموعه‏ ‏مي‏
 

 • تحقیق در مورد مقياس يا اندازه گيري

  تحقیق در مورد مقياس يا اندازه گيري اندازه, تحقیق, تحقیق در مورد مقياس يا اندازه گيري, دانلود تحقیق در مورد مقياس يا اندازه گيري, گيري, مقياس, مقياس يا اندازه گيري, مورد, يا رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مقياس…

 • تحقیق در مورد شهرستان نيشابور و مهمترين وقايع تاريخ آن 40ص

  تحقیق در مورد شهرستان نيشابور و مهمترين وقايع تاريخ آن 40ص 40ص, آن, تاريخ, تحقیق, تحقیق در مورد شهرستان نيشابور و مهمترين وقايع تاريخ آن 40ص, دانلود تحقیق در مورد شهرستان نيشابور و مهمترين وقايع تاريخ آن 40ص, شهرستان, شهرستان…

 • تحقیق در مورد اتوماسيون صنعتي و شبكه هاي ارتباطي 37 ص

  تحقیق در مورد اتوماسيون صنعتي و شبكه هاي ارتباطي 37 ص 37, اتوماسيون, اتوماسيون صنعتي و شبكه هاي ارتباطي 37 ص, ارتباطي, تحقیق, تحقیق در مورد اتوماسيون صنعتي و شبكه هاي ارتباطي 37 ص, دانلود تحقیق در مورد اتوماسيون صنعتي…

 • پاورپوینت در مورد معرفی هندسه

  پاورپوینت در مورد معرفی هندسه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد معرفی هندسه, دانلود پاورپوینت در مورد معرفی هندسه, معرفی, معرفی هندسه, مورد, هندسه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد معرفی هندسه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد حزب الله لبنان 192 ص

  تحقیق در مورد حزب الله لبنان 192 ص 192, الله, تحقیق, تحقیق در مورد حزب الله لبنان 192 ص, حزب, حزب الله لبنان 192 ص, دانلود تحقیق در مورد حزب الله لبنان 192 ص, ص, لبنان, مورد رفتن به سایت…